Sao ko nói sớm hơn

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Có những thứ nếu không đúng lúc thì sẽ muộn cả đời. Vì thế hãy quan tâm tới nhau trước khi quá muộn.

close  Thu gọn