Chú chó đi bán vé số giúp chủ ở miền Tây

Độc - Lạ

open  Thông tin

Hàng ngày, chú chó già 16 tuổi ở Cà Mau theo chủ nhân đi hơn 5km để bán hàng trăm tờ vé số...

close  Thu gọn