Thánh mắn: 37 tuổi, đẻ 38 đứa con!

Độc - Lạ

open  Thông tin

Năm 13 tuổi, Mariam đã lần đầu tiên mang thai, và trở thành mẹ của một cặp song sinh sau 9 tháng mang nặng đẻ đau. Liền những năm sau đó, 36 đứa con còn lại cũng lần lượt ra đời.

close  Thu gọn