Cách xem tuổi lấy chồng của con gái cực đỉnh

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương khiến cả hội trường cười không ngớt vì chỉ cách xem tuổi lấy chồng cho con gái cực bựa.

close  Thu gọn