Ôn lại kỉ niệm thời còn đi học

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Một số bạn sẽ tạm biệt cấp 2 lên cấp 3, một số khác sẽ là sự kết thúc của thời học sinh, giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ. Vậy kỷ niệm đẹp nhất bạn đã từng có là gì? Bạn sẽ nhớ nhất điều gì sau khi ra trường?

close  Thu gọn