Vũ Cát Tường nói về giới tính và mối tình 3 năm

Sao

open  Thông tin
Trong chương trình Sao quá giang, Vũ Cát Tường đã có những tiết lộ về giới tính và tình yêu.
close  Thu gọn