''Ai phôn 21 phờ lớt'' phiên bản Trường Giang

Troll

open  Thông tin

"Ai phôn tám lớt" chưa ra mắt mà ở Quảng Nam đã có " Ai phôn 21 lớt " rồi đó nha !!! " Mười Khó " mới tậu. Ai còn "lạc hậu" vô update liền đi nghen.

close  Thu gọn