Sức mạnh của 360

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Nhờ 360 độ mà cái mặt như miếng cơm cháy ... láng như miếng cơm sườn. Hai vợ chồng nhà Đậu tám quả thật là xuyên lục địa.

close  Thu gọn