[Chế - Cuộc chiến The Face] Thiên Nga - Tú Hảo

Hài hước

open  Thông tin
Tới tận nửa chặng đường tại cuộc thi The Face 2017, cuộc chiến của Thiên Nga và Tú Hảo vẫn chưa có điểm dừng. Bạn về team ai?
close  Thu gọn