Thùy Trâm (Next Top Model): Không có drama không đi sâu được!

Tv Show

open  Thông tin
Thùy Trâm đã có những chia sẻ thẳng thắn sau khi rời khỏi nhà chung Vietnam's Next Top Model.
close  Thu gọn