Xem bóng đá giữ... ăng ten

Troll

open  Thông tin

Cách xem bóng đá hồi 199... ngày ấy, vừa xem vừa phải ra hứng sóng tivi.

close  Thu gọn