Bác học Hoàng Thùy hở ra là ca dao tục ngữ

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Những câu ca dao tục ngữ đã trở thành thương hiệu của Hoàng Thùy trong The Face 2017.

close  Thu gọn