Gã hề ma quái Pennywise xuất hiện ngoài đời thật?

Góc Điện Ảnh

open  Thông tin

Nhiều người trên đường phố được phen kinh hoàng khi thấy gã hề Pennywise xuất hiện.

close  Thu gọn