Lũ bạn khốn nạn

Troll

open  Thông tin

Chắc lớp nào cũng có mấy đứa khốn nạn như thế này nhỉ...

close  Thu gọn