Thầy giáo mưa phiên bản giấy vệ sinh

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Cũng lãng mạn chẳng kém bản gốc, nhưng bản thầy giáo mưa này có phần lầy hơn bình thường...

close  Thu gọn