Lâm Xung 'tay không tấc sắt' hạ gục Hồng Giáo Đầu

Cảnh Hay

open  Thông tin

Là một trong những giáo đầu xuất sắc nhất thành Đông Kinh, hoạt động dưới quyền Cao Cầu, Lâm Xung có kỹ thuật đánh bát xà mâu cực kì điêu luyện, thương pháp của ông cũng thuộc loại xuất quỷ nhập thần. Ấy thế nhưng, vẫn có kẻ 'coi trời bằng vung' không những ngạo mạn, tự mãn còn khinh mạng người rẻ mạt. Kẻ đó không ai khác chính là Hồng Giáo Đầu. Và hắn đã phải lĩnh giáo bài học cho sự ngu ngốc của mình.

close  Thu gọn