Võ Tòng dùng túy quyền 'dạy bảo' Tưởng Môn Thần

Cảnh Hay

open  Thông tin

Từng làm chức Tiểu Quản doanh ở Mạnh Châu, vốn có mở quán rượu ở Khoái Hoạt Lâm, nhưng bị một người là Tưởng Môn Thần cướp quán, đánh Thi Ân gãy tay. Khi Võ Tòng bị đi đày đến Mạnh Châu, Thi Ân nhờ anh đánh Tưởng Môn Thần trả mối hận bất công. Vốn quen hành hiệp trượng nghĩa, Võ Tòng tới quán rượu này uống say rồi đánh Tưởng Môn Thần một trận tơi bời rồi bắt hắn trả lại quán cho Thi Ân. Trích đoạn Võ Tòng sử dụng túy quyền đánh Tưởng Môn Thần khiến người xem 'Thủy Hử' (2011) thực sự mãn nhãn.

close  Thu gọn