[Chế Tây Du Kí]: Bản chất thật của Đường Tăng

Góc Điện Ảnh

open  Thông tin

Đường Tăng trong 'Tây Du Kí' nổi tiếng với danh 'thanh cao quả dục' không màng sự đời, không sợ sống chết, tâm thiện lương đức, một lòng hướng phật, nhưng rơi vào tay các thánh chế thì thành thế này đây...

close  Thu gọn