Bạn dành cả thanh xuân để làm gì?

Adam & Eva

open  Thông tin

Có người dành cả thanh xuân chỉ để học, người thì để đi chơi, người thì chỉ để ăn và ngủ. Còn bạn, tuổi thanh xuân của bạn đã "lạc trôi" như thế nào?

close  Thu gọn