Cười đau ruột với trò đọc Tiếng Việt kiểu mới

Troll

open  Thông tin

Teencode là dạng thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong giới trẻ, là cách viết tắt, cải biến từ tiếng Việt.

close  Thu gọn