Tại sao yêu nhau không nên gọi mày - tao

Chơi khăm

open  Thông tin

Có nhiều cặp đôi yêu nhau gọi là mày - tao nhưng có những cặp đôi không được phép...

close  Thu gọn