Bạn tốt là phải nói thằng nói thật

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Mất lòng trước được lòng sau, chúng ta tuy nói thẳng nỏi thật sẽ khiến nhiều người đau lòng nhưng cũng giúp họ nhận ra họ đang ở đâu.

close  Thu gọn