Ai bảo già thì học tiếng anh không vào nào?

Cảnh Hay

open  Thông tin

Từ nay ai còn ỷ lại vào độ tuổi để không học tiếng anh thì phải xem lại đi nhé. Hãy nhìn tấm gương của cụ bà dễ thương trong 'Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ' (I Can Speak) mà xem. Thầy giỏi, đẹp trai, học trò đáng yêu chăm chỉ. Nhất quá rồi!

close  Thu gọn