Hài Hoài Linh - Không đội trời chung P1

Tiểu phẩm hài

open  Thông tin

Tình huống hài hước của Hoài Linh và anh bạn nhậu khiến nhiều người cười lăn cười bò.

close  Thu gọn