Điều điên rồ nhất bạn từng làm khi thất tình là gì?

Adam & Eva

open  Thông tin

Khi thất tình, con người ta sẽ bị nỗi đau chi phối mà làm những điều điên rồ nhất. Bạn có như thế không?

close  Thu gọn