Cưng hết biết: 'bé sơ sinh' siêu tí hon nằm gọn trong lòng bàn tay!

Độc - Lạ

open  Thông tin

Chắc hẳn đây chính là 'bé sơ sinh' nhỏ nhất mà bạn từng chứng kiến.

close  Thu gọn