Erik công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Tv Show

open  Thông tin
Tham gia, "Taxi show Việt Nam" do Huy Khánh làm MC, Erik không tiết lộ can thiệp vào bộ phận nào mà chỉ khẳng định là "sửa ít" và "sửa một cách tự nhiên".
close  Thu gọn