Cho đến cuối cùng cũng chỉ mong được như thế này

Adam & Eva

open  Thông tin

Tình yêu, đến cuối cùng cũng chỉ mong đi được đến thế này thôi phải không?

close  Thu gọn