Một khi anh không thích thì cái gì cũng không nhích

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Dù bạn bè và người ấy rất nhiệt tình nhưng quả thật anh đã không thích thì không bao giờ anh nhích.

close  Thu gọn