Giả Nãi Lượng tuyệt vọng trước tin Lý Tiểu Lộ ngoại tình

Sao

open  Thông tin
Tin tức Lý Tiểu Lộ ngoại tình với nam ca sỹ kém 12 tuổi PG one đã khiến Giả Nãi Lượng gục ngã, anh tuyệt vọng đến tột cùng.
close  Thu gọn