Con người có thể du hành vượt thời gian tới tương lai?

Tin nóng

open  Thông tin
Dựa vào những quy luật vật lý, hoàn toàn có cơ sở lý thuyết để con người có thể du hành thời gian đến tương lai, nhưng việc con người sử dụng phương thức nào lại là câu hỏi khó khăn.
close  Thu gọn