Cảnh nóng hiện đại giữa Chu Du và Tiểu Kiều - Đại Chiến Xích Bích

Điện ảnh

open  Thông tin

Giữa bối cảnh của một bộ phim tái hiện trận chiến Xích Bích nổi tiếng trong lịch sử, đề cao tài trí, mưu lược của những vị tướng trên thao trường như Tào Tháo, Quan Vân Trường, Khổng Minh… cảnh ái ân giữa Tiểu Kiều (Lâm Chí Linh) và Chu Du (Lương Triều Vỹ) dù không thực sự quá nóng, được quay khá lãng mạn, nhưng vẫn bị đánh giá là không phù hợp vì quá hiện đại.

close  Thu gọn