Câu thần chú cho người dân Việt khi ra đường

Troll

open  Thông tin

Nhờ vào sức mạnh của bóng đá mà anh em ra đường cũng yên tâm lắm.

close  Thu gọn