[Cười xuân Nam Bắc] Bu thằng Bời: Vân Dung - Hiệp Gà

Tiểu phẩm hài

open  Thông tin

Tiểu phẩm hài chào Xuân 2018.

close  Thu gọn