Ăn tiết canh lấy may đầu năm: Lợn lành cũng dính liên cầu khuẩn!

Tin nóng

open  Thông tin
Các chuyên gia y tế cho biết, người dân thường có quan điểm cho rằng lợn do gia đình nuôi, lợn thả rông là lợn sạch, có thể yên tâm ăn tiết canh. Song thực tế, giống lợn nào cũng có nguy cơ nhiễm liên cầu lợn. Tỉ lệ mang mầm bệnh liên cầu khuẩn không triệu chứng trong một đàn lợn khoảng 60%-100%, bằng mắt thường không thể phát hiện. Thậm chí, lợn rừng (hay lợn mán) dễ mắc bệnh hơn vì chúng được thả rông ngoài môi trường, tiếp xúc với nhiềm mầm bệnh.
close  Thu gọn