Hi hữu vợ... đánh rơi chồng khi lái ô tô

Độc - Lạ

open  Thông tin

Cuối năm, các ông chồng thường dễ nhậu nhẹt say sưa và phải nhờ vợ lái xe chở về. Tuy nhiên, không phải ông chồng nào cũng đi đến nơi, về đến chốn khi ngồi sau tay lái của vợ.

close  Thu gọn