Hài Trường Giang, Chí Tài: Thần chém, thần gió Phần 1

Tiểu phẩm hài

open  Thông tin
Tiểu phẩm hài hước với sự tham gia của Trường Giang, Chí Tài nói về sự chém gió của con người hiện đại.
close  Thu gọn