Ngay cả những vật vô tri cũng có thể bị ma ám

Góc Điện Ảnh

open  Thông tin

Thử tưởng tượng 1 ngày nào đó, một trong số các thiết bị điện tử bạn dùng hàng ngày bị ám như trong các bộ phim kinh dị thì bạn xử trí ra sao? Dù có là những vật vô tri thì với con mắt của người làm nghệ thuật, các tính năng của nó vẫn có thể sáng tạo vô hạn.

close  Thu gọn