Trấn Thành 'troll' điện thoại cười rụng rốn

Cảnh Hay

open  Thông tin

Đang say giấc nồng, đột nhiên bà cụ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi của Trấn Thành. Bà liền bắt máy trong trạng thái ngái ngủ và... Trích phim 'The Call' (Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm).

close  Thu gọn