Ma - Tập 2/2

Truyện Ma

open  Thông tin

'Trời tối đen như mực, gió bấc thổi từng cơn mạnh, không dùng được đèn đóm. May sao bà giáo hôm rằm đi lễ còn để lại một thẻ hương. Đành lấy hương thay đèn đóm vậy!'

close  Thu gọn