Hài Duy Khánh: Quá đáng lắm luôn á

Troll

open  Thông tin
Duy Khánh nổi khùng chỉ vì mọi người quá ham trà sữa.
close  Thu gọn