Cũng xin đừng làm người thứ 3!

Adam & Eva

open  Thông tin
Tuổi trẻ ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng sai hãy biết sửa. Bởi có những lỗi lầm sẽ đi theo ta suốt cuộc đời và không bao giờ có thể xóa được các cô gái à!
close  Thu gọn