Trường giang ''vô sinh'' khiến Việt Hương khóc hết nước mắt

Chơi khăm

open  Thông tin

Trường giang ''vô sinh'' khiến Việt Hương khóc hết nước mắt là một tình huống trong tiểu phẩm hài Xác ướp.

close  Thu gọn