3 con người kì lạ: Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lại

Cảnh Hay

open  Thông tin

Những nghề nghiệp tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng với 3 con người trong bộ phim 'Đầu Bếp, Diễn Viên, Tên Vô Lại' (The Chef, The Actor, The Scoundrel), dù họ chẳng mảy may có chút quan hệ nào nhưng lại bị gắn kết duyên phận với nhau một cách kì lạ!

close  Thu gọn