Huỳnh Lập - Duy Khánh đọc tiếng Anh lẹo cả lưỡi

Hài tổng hợp

open  Thông tin

Đọc tiếng Anh nghe mà thấy mệt.

close  Thu gọn