Hy hữu đại bàng nuôi nấng diều hâu

Độc - Lạ

open  Thông tin

Bị đại bàng mẹ bắt về tổ để làm mồi cho con mình, tuy nhiên diều hâu con lại đảo ngược tình thế, khiến đại bàng mẹ yêu thương, nuôi dưỡng.

close  Thu gọn