Trấn Thành liên tục bị vỗ mặt vì tội ăn nhiều

Troll

open  Thông tin

Trấn Thành liên tục bị Việt Hương mắng vì tội ăn liên hoàn không ngừng nghỉ.

close  Thu gọn