Phim ma - kinh dị

Ứng Dụng Tử Thần - Countdown90 phút

Ứng Dụng Tử Thần - Countdown

777 lượt xem |24/03/2020
Tử Thi Biết Nói - The Autopsy Of Jane Doe86 phút
Lời Nguyền 2020 - The Grudge 202090 phút

Lời Nguyền 2020 - The Grudge 2020

1K lượt xem |16/03/2020
Căn Phòng Cám Dỗ - The Room108 phút

Căn Phòng Cám Dỗ - The Room

1.4K lượt xem |26/02/2020
Nhà Thổ - The Seasoning House89 phút

Nhà Thổ - The Seasoning House

1.9K lượt xem |17/02/2020
Đại Dịch Tử Thần - Infected100 phút

Đại Dịch Tử Thần - Infected

2.5K lượt xem |13/02/2020
Đại Dịch Thây Ma - Endzeit: Ever After90 phút
Gã Không Mặt - Slender Man93 phút

Gã Không Mặt - Slender Man

1.4K lượt xem |04/02/2020
Ký Ức Kinh Hoàng - Doctor Sleep152 phút

Ký Ức Kinh Hoàng - Doctor Sleep

1.9K lượt xem |13/01/2020
Thủ Lĩnh Ma - Red And Black88 phút

Thủ Lĩnh Ma - Red And Black

1.9K lượt xem |13/01/2020
Sống Còn Phận Làm Dâu - Ready Or Not91 phút
Đại Dịch Chuột - Rats84 phút

Đại Dịch Chuột - Rats

2.9K lượt xem |13/01/2020