Phim ma - kinh dị

Sơn Thôn Lão Thi - A Wicked Ghost82 phút

Sơn Thôn Lão Thi - A Wicked Ghost

669 lượt xem |26/05/2020
Đảo Kinh Hoàng - Fantasy Island106 phút

Đảo Kinh Hoàng - Fantasy Island

2K lượt xem |19/05/2020
Cô Hàng Xóm 2007 - The Girl Next Door90 phút

Cô Hàng Xóm 2007 - The Girl Next Door

3.7K lượt xem |14/05/2020
Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng100 phút
Đêm Kinh Hoàng: Đài Phát Thanh Ác Mộng100 phút
Another (Live Action)120 phút

Another (Live Action)

1.5K lượt xem |05/05/2020
Bánh Bao Nhân Thịt Người - The Untold Story92 phút
Kẻ Săn Mồi Biển Sâu - Underwater95 phút

Kẻ Săn Mồi Biển Sâu - Underwater

1.8K lượt xem |27/04/2020
Quái Thú Bigfoot - Exists80 phút

Quái Thú Bigfoot - Exists

1.6K lượt xem |20/04/2020
Trở Lại Mái Trường - Detention102 phút

Trở Lại Mái Trường - Detention

1.7K lượt xem |13/04/2020