Mẹ Ghẻ Sát Nhân - Macabre

97 lượt xem. 24/05/2019

Bí Mật Nhà Ma - Buyer Beware

250 lượt xem. 22/05/2019

Vợ Ma - Stree

443 lượt xem. 13/05/2019

Dị Nhân - Necessary Evil

286 lượt xem. 13/05/2019

Linh Hồn Quỷ Dữ - 1921

694 lượt xem. 06/05/2019

Chôn Sống

608 lượt xem. 22/04/2019

Ma Nhà Hát - Ghost Theater

504 lượt xem. 25/04/2019

Bào Thai Quỷ - Malicious

863 lượt xem. 22/04/2019

Ngôi Làng Bí Ẩn - Laddaland

816 lượt xem. 16/04/2019