Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act
Đôi Giày Đỏ

Đôi Giày Đỏ

Đôi Giày Đỏ
Ở Nhà Một Mình - Home Alone

Ở Nhà Một Mình - Home Alone

Ở Nhà Một Mình - Home Alone
7 Điều Ước Của Quỷ - Bedazzled

7 Điều Ước Của Quỷ - Bedazzled

7 Điều Ước Của Quỷ - Bedazzled
Cương Thi Chí Tôn - The Ultimate Vampire

Cương Thi Chí Tôn - The Ultimate Vampire

Cương Thi Chí Tôn - The Ultimate Vampire
Bao Thanh Thiên: Vương Tôn Ăn Mày45 phút

Bao Thanh Thiên: Vương Tôn Ăn Mày

25.4K lượt xem |08/08/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Bàng Phi Có Mang45 phút

Bao Thanh Thiên: Bàng Phi Có Mang

276.6K lượt xem |31/07/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Bao Thanh Thiên: Lời Trong Tranh45 phút

Bao Thanh Thiên: Lời Trong Tranh

145.2K lượt xem |24/07/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Quẻ Bói Âm Dương47 phút

Bao Thanh Thiên: Quẻ Bói Âm Dương

52.5K lượt xem |18/07/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Bao Thanh Thiên: Hiếu Tử Chương Lạc45 phút

Bao Thanh Thiên: Hiếu Tử Chương Lạc

130.5K lượt xem |09/07/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Địch Thanh44 phút

Bao Thanh Thiên: Địch Thanh

29.1K lượt xem |28/06/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Bao Thanh Thiên: Thanh Long Châu45 phút

Bao Thanh Thiên: Thanh Long Châu

158.7K lượt xem |26/06/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Đạp Tuyết Tầm Mai44 phút

Bao Thanh Thiên: Đạp Tuyết Tầm Mai

30.4K lượt xem |18/06/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Bao Thanh Thiên: Sinh Tử Luyến45 phút

Bao Thanh Thiên: Sinh Tử Luyến

98.3K lượt xem |14/06/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Tấm Bảng Trinh Tiết44 phút

Bao Thanh Thiên: Tấm Bảng Trinh Tiết

28K lượt xem |01/06/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Bao Thanh Thiên: Bao Công Thật Bao Công Giả44 phút

Bao Thanh Thiên: Bao Công Thật Bao Công Giả

41.6K lượt xem |24/05/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Bao Thanh Thiên: Mật Khổng Tước45 phút

Bao Thanh Thiên: Mật Khổng Tước

29.3K lượt xem |22/05/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Không Gian Mê Hoặc - Attraction124 phút

Không Gian Mê Hoặc - Attraction

9.5K lượt xem |25/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High50 phút

Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High

81.4K lượt xem |07/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Mật Mã Sống Còn - Babylon A.D.86 phút

Mật Mã Sống Còn - Babylon A.D.

9.2K lượt xem |14/10/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Người Thừa Kế Vũ Trụ - Jupiter Ascending120 phút

Người Thừa Kế Vũ Trụ - Jupiter Ascending

9.6K lượt xem |07/10/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Ký Ức Lãng Quên - The Forgotten90 phút

Ký Ức Lãng Quên - The Forgotten

7.7K lượt xem |23/09/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Phong Thần Bảng - League Of Gods98 phút

Phong Thần Bảng - League Of Gods

7.8K lượt xem |12/09/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Xác Ướp Tỉnh Giấc - The Rise Of The Mummy96 phút

Xác Ướp Tỉnh Giấc - The Rise Of The Mummy

307.4K lượt xem |10/09/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Đại Ma Thuật Sư - The Great Magician124 phút

Đại Ma Thuật Sư - The Great Magician

34.9K lượt xem |24/07/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Quái Vật Godzilla 1998 - Godzilla 1998138 phút

Quái Vật Godzilla 1998 - Godzilla 1998

18.1K lượt xem |02/07/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Người Hai Trăm Tuổi - Bicentennial Man131 phút

Người Hai Trăm Tuổi - Bicentennial Man

10.2K lượt xem |17/06/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Điệp Viên Áo Đen 3 - Men In Black III105 phút

Điệp Viên Áo Đen 3 - Men In Black III

55.9K lượt xem |17/06/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Điệp Viên Áo Đen 2 - Men In Black II88 phút

Điệp Viên Áo Đen 2 - Men In Black II

9.9K lượt xem |10/06/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Truy Tìm Sát Nhân 2 - Garage Sale Mystery 287 phút

Truy Tìm Sát Nhân 2 - Garage Sale Mystery 2

20K lượt xem |22/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Truy Tìm Sát Nhân 3 - Garage Sale Mystery 384 phút

Truy Tìm Sát Nhân 3 - Garage Sale Mystery 3

27.8K lượt xem |22/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Truy Tìm Sát Nhân 1 - Garage Sale Mystery 185 phút

Truy Tìm Sát Nhân 1 - Garage Sale Mystery 1

22.6K lượt xem |03/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Đi tìm Haley - Taken Back: Finding Haley85 phút

Đi tìm Haley - Taken Back: Finding Haley

7.9K lượt xem |27/01/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Tình Bạn Nguy Hiểm - The Wrong Girl91 phút

Tình Bạn Nguy Hiểm - The Wrong Girl

15.1K lượt xem |26/01/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Người Tù Khổ Sai - Papilon128 phút

Người Tù Khổ Sai - Papilon

12.5K lượt xem |18/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Thử Thách 2 - Kokowaah 2117 phút

Thử Thách 2 - Kokowaah 2

9.2K lượt xem |13/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Giành Anh Từ Biển - Adrift92 phút

Giành Anh Từ Biển - Adrift

7.7K lượt xem |11/01/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Thử Thách - Kokowaah120 phút

Thử Thách - Kokowaah

8.8K lượt xem |06/01/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Thay Tim Đổi Phận - Heartbeat45 phút

Thay Tim Đổi Phận - Heartbeat

65.7K lượt xem |21/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Không Thể Chia Ly - I'll Never Say Goodbye45 phút

Không Thể Chia Ly - I'll Never Say Goodbye

92.4K lượt xem |21/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Hôn Nhân Bí Mật - Swan Dive For Love45 phút

Hôn Nhân Bí Mật - Swan Dive For Love

94.8K lượt xem |16/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Cá Mập Tấn Công - Summer Shark Attack85 phút

Cá Mập Tấn Công - Summer Shark Attack

9.4K lượt xem |22/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Chiến Binh Mexico - Sicario: Day Of The Soldado123 phút

Chiến Binh Mexico - Sicario: Day Of The Soldado

10K lượt xem |11/01/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Cuộc Phiêu Lưu - Adventurers94 phút

Cuộc Phiêu Lưu - Adventurers

8.5K lượt xem |06/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Mật Danh - El Dandy45 phút

Mật Danh - El Dandy

153.9K lượt xem |23/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

21 Cây Cầu - 21 Bridges98 phút

21 Cây Cầu - 21 Bridges

10.6K lượt xem |21/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Đế Chế El Capo - El Capo60 phút

Đế Chế El Capo - El Capo

190K lượt xem |21/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Thiếu Niên Chí - Young Blood45 phút

Thiếu Niên Chí - Young Blood

128K lượt xem |16/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Sóng Dữ - Shock Wave119 phút

Sóng Dữ - Shock Wave

19.5K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Kẻ Báo Thù - Dead Man Down117 phút

Kẻ Báo Thù - Dead Man Down

12.8K lượt xem |04/11/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Kẻ Tầm Xương - The Bone Collector118 phút

Kẻ Tầm Xương - The Bone Collector

61.8K lượt xem |02/10/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Rượt Đuổi - The Rundown104 phút

Rượt Đuổi - The Rundown

7.4K lượt xem |18/09/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Điệp Viên Salt - Salt104 phút

Điệp Viên Salt - Salt

13.2K lượt xem |16/09/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Chiến Hạm Không Gian Tiramisu - Space Battleship Tiramisu Season 16 phút
Sam Siêu Đẳng - Fireman Sam22 phút

Sam Siêu Đẳng - Fireman Sam

130.1K lượt xem |03/02/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Thế Giới Huyền Ảo Của Darwin - Darwin And Newts22 phút

Thế Giới Huyền Ảo Của Darwin - Darwin And Newts

43.6K lượt xem |03/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Kody - Cậu Bé Võ Thuật - Kody Kapow21 phút

Kody - Cậu Bé Võ Thuật - Kody Kapow

59.8K lượt xem |03/02/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit22 phút

Ảo Thuật Gia Đại Tài - Rekkit Rabbit

111.3K lượt xem |03/02/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Khoảng Không Giữa Bầu Trời Và Biển Cả - Between Sky And Sea23 phút
Mỹ Nam Thời Minh Trị - Meiji Tokyo Renka25 phút

Mỹ Nam Thời Minh Trị - Meiji Tokyo Renka

34.9K lượt xem |01/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Trò Chơi Mới: Phần 1 - New Game: Season 124 phút

Trò Chơi Mới: Phần 1 - New Game: Season 1

37.1K lượt xem |01/02/2021

Tải lên bởi: Thu Lành

Nghìn Lẻ Một Đêm - Sherazade25 phút

Nghìn Lẻ Một Đêm - Sherazade

59.4K lượt xem |01/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Lũ Trẻ Tinh Nghịch - Little People25 phút

Lũ Trẻ Tinh Nghịch - Little People

57.1K lượt xem |01/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh - Ugly Doll87 phút

Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh - Ugly Doll

6.4K lượt xem |25/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act103 phút

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act

34.1K lượt xem |18/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Ứng Cử Viên Hoàn Hảo - Jojo's World45 phút

Ứng Cử Viên Hoàn Hảo - Jojo's World

73.5K lượt xem |16/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Tướng Quân Tại Thượng - Oh My General45 phút

Tướng Quân Tại Thượng - Oh My General

177.9K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Trợ Lý Hết Ý - The Upside120 phút

Trợ Lý Hết Ý - The Upside

25K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Austin Powers Ở Câu Lạc Bộ Goldmember - Austin Powers In Goldmember90 phút
Quản Lý Và Người Tình - Jerry Maguire137 phút

Quản Lý Và Người Tình - Jerry Maguire

9.2K lượt xem |30/09/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Chú Mèo Đường Phố - A Street Cat Named Bob103 phút

Chú Mèo Đường Phố - A Street Cat Named Bob

6.6K lượt xem |12/09/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Phép Màu Ở Belle - The Magic Of Belle Isle106 phút

Phép Màu Ở Belle - The Magic Of Belle Isle

27.1K lượt xem |22/07/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Quyết Chiến Thực Thần - Cook Up A Storm93 phút

Quyết Chiến Thực Thần - Cook Up A Storm

9.7K lượt xem |15/07/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Chúc Chàng May Mắn - Good Luck Chuck100 phút

Chúc Chàng May Mắn - Good Luck Chuck

392.9K lượt xem |10/07/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Hợp Đồng Tình Yêu - Love Contractually98 phút

Hợp Đồng Tình Yêu - Love Contractually

6.2K lượt xem |02/07/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Tình Thơ - Puppy Love84 phút

Tình Thơ - Puppy Love

5K lượt xem |02/07/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Mật Mã Dyatlov 2013 - Dyatlov Pass Incident100 phút

Mật Mã Dyatlov 2013 - Dyatlov Pass Incident

12.6K lượt xem |18/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Ứng Dụng Tử Thần - Countdown90 phút

Ứng Dụng Tử Thần - Countdown

11.6K lượt xem |24/03/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Quỷ Ám - The Exorcist128 phút

Quỷ Ám - The Exorcist

7.4K lượt xem |15/10/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Mặc Cả Với Quỷ - Pay The Ghost90 phút

Mặc Cả Với Quỷ - Pay The Ghost

7.8K lượt xem |15/07/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Lời Nguyền Bóng Đêm - Dark Shadows113 phút

Lời Nguyền Bóng Đêm - Dark Shadows

11.2K lượt xem |24/06/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Ngôi Nhà Ma - The Shining160 phút

Ngôi Nhà Ma - The Shining

17.5K lượt xem |03/06/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Chân Dung Kẻ Sát Nhân - Faces In The Crowd103 phút

Chân Dung Kẻ Sát Nhân - Faces In The Crowd

9.8K lượt xem |08/04/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Cô Gái Quàng Khăn Đỏ - Red Riding Hood100 phút

Cô Gái Quàng Khăn Đỏ - Red Riding Hood

6.7K lượt xem |01/04/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Búp Bê Sabrina - Sabrina113 phút

Búp Bê Sabrina - Sabrina

8.2K lượt xem |26/03/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Bí Ẩn Kim Tự Tháp - The Pyramid89 phút

Bí Ẩn Kim Tự Tháp - The Pyramid

7.4K lượt xem |11/03/2019

Tải lên bởi: Thu Lành

Nhà Trọ Kinh Hoàng - Vacancy85 phút

Nhà Trọ Kinh Hoàng - Vacancy

9.5K lượt xem |16/01/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Cơn Thịnh Nộ Của Carrie - Carrie100 phút

Cơn Thịnh Nộ Của Carrie - Carrie

7.5K lượt xem |13/11/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Bảo Tiêu - Have Sword Will Travel1001 phút

Bảo Tiêu - Have Sword Will Travel

5.5K lượt xem |13/09/2016

Tải lên bởi: Minh Tú

Ứng Dụng Tử Thần - Countdown90 phút

Ứng Dụng Tử Thần - Countdown

11.6K lượt xem |24/03/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act103 phút

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act

34.1K lượt xem |18/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Điệp Viên Salt - Salt104 phút

Điệp Viên Salt - Salt

13.2K lượt xem |16/09/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 4: Chiến Dịch Bóng Ma133 phút

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 4: Chiến Dịch Bóng Ma

6.2K lượt xem |12/06/2017

Tải lên bởi: Minh Tú

Truy Tìm Sát Nhân 3 - Garage Sale Mystery 384 phút

Truy Tìm Sát Nhân 3 - Garage Sale Mystery 3

27.8K lượt xem |22/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Cá Mập Tấn Công - Summer Shark Attack85 phút

Cá Mập Tấn Công - Summer Shark Attack

9.4K lượt xem |22/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Truy Tìm Sát Nhân 2 - Garage Sale Mystery 287 phút

Truy Tìm Sát Nhân 2 - Garage Sale Mystery 2

20K lượt xem |22/02/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act103 phút

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act

34.1K lượt xem |18/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Nhọ Gặp Hên - Gringo105 phút

Nhọ Gặp Hên - Gringo

11.6K lượt xem |14/06/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Sóng Dữ - Shock Wave119 phút

Sóng Dữ - Shock Wave

19.5K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Khoảng Không Giữa Bầu Trời Và Biển Cả - Between Sky And Sea23 phút
Mật Danh - El Dandy45 phút

Mật Danh - El Dandy

153.9K lượt xem |23/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Vượt Ngục Phần 1 - Prison Break SS145 phút

Vượt Ngục Phần 1 - Prison Break SS1

647.6K lượt xem |31/07/2017

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Báo Ân Đình45 phút

Bao Thanh Thiên: Báo Ân Đình

42.2K lượt xem |16/04/2018

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Mỹ Nhân Ngư45 phút

Bao Thanh Thiên: Mỹ Nhân Ngư

166.5K lượt xem |07/12/2017

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Thiên Hạ Đệ Nhất Trang47 phút

Bao Thanh Thiên: Thiên Hạ Đệ Nhất Trang

46.6K lượt xem |08/11/2017

Tải lên bởi: Thu Lành

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character45 phút

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character

127.7K lượt xem |14/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Ứng Cử Viên Hoàn Hảo - Jojo's World45 phút

Ứng Cử Viên Hoàn Hảo - Jojo's World

73.5K lượt xem |16/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Tướng Quân Tại Thượng - Oh My General45 phút

Tướng Quân Tại Thượng - Oh My General

177.9K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Thiếu Niên Chí - Young Blood45 phút

Thiếu Niên Chí - Young Blood

128K lượt xem |16/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High50 phút

Kiệt Tác Mỹ Nhân - Cosmetology High

81.4K lượt xem |07/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act103 phút

Bỗng Dưng Làm Sếp - Second Act

34.1K lượt xem |18/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Trợ Lý Hết Ý - The Upside120 phút

Trợ Lý Hết Ý - The Upside

25K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Người Tù Khổ Sai - Papilon128 phút

Người Tù Khổ Sai - Papilon

12.5K lượt xem |18/01/2021

Tải lên bởi: Minh Tú

Nhọ Gặp Hên - Gringo105 phút

Nhọ Gặp Hên - Gringo

11.6K lượt xem |14/06/2018

Tải lên bởi: Thu Lành

Người Hùng - Machete Kills103 phút

Người Hùng - Machete Kills

10.1K lượt xem |20/12/2016

Tải lên bởi: Minh Tú

Đố Bắt Được Ta - Catch Me If You Can140 phút

Đố Bắt Được Ta - Catch Me If You Can

11.4K lượt xem |30/05/2017

Tải lên bởi: Minh Tú

Thế Chiến Z - World War Z122 phút

Thế Chiến Z - World War Z

18.2K lượt xem |12/02/2019

Tải lên bởi: Minh Tú

Tướng Quân Tại Thượng - Oh My General45 phút

Tướng Quân Tại Thượng - Oh My General

177.9K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character45 phút

Quân Tử Lập Thân - The Ordinary Person Character

127.7K lượt xem |14/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Đế Chế El Capo - El Capo60 phút

Đế Chế El Capo - El Capo

190K lượt xem |21/12/2020

Tải lên bởi: Thu Lành

Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X20 phút

Chú Nhím Thần Tốc Sonic - Sonic X

203.7K lượt xem |04/12/2020

Tải lên bởi: Minh Tú

Bao Thanh Thiên: Tấm Bảng Trinh Tiết44 phút

Bao Thanh Thiên: Tấm Bảng Trinh Tiết

28K lượt xem |01/06/2018

Tải lên bởi: Thu Lành