Tiết kiệm giấy

Thiếu Nhi

open  Thông tin

13 héc ta rừng bị biến mất mỗi năm, trong đó 1/3 số cây phục vụ cho sản xuất giấy. Khối lượng giấy tiêu thụ mỗi ngày là rất lớn và càng ngày càng tăng lên. Hãy tiết kiệm giấy một cách thông minh bạn nhé.

close  Thu gọn